Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Trend: Neon everywhere
This summer is full of celebrities wearing neon! Neon gowns, pants, dresses, shoes, jackets and bags. Add some brightness in your wardrobe with a neon T-shirt or pants, and if you're not a big fan of the neon trend or you're afraid that next season neon will be old fashioned just buy neon nail polish.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου